Present Man – מתנת הנוכחות

סדנאות גבריות עכשיוית בנושאי מיניות, אינטימיות, יחסים, ארוטיקה וגבריות

22.7.21-24.7.21

גבר אח יקר, 

בוא להעצים את מיניותך, עם עוד אחים לדרך. 

אישה אחות יקרה, 
הצטרפי לשבט הגברים בשבת (אחרי שהיו רק הם יומיים יחד) לחיבור, הכרות והרבה ריפוי של הקרע בין גברים לנשים. 
הכנתי לכם תוכניה עשירה בסדנאות עומק מרגשות, עם טובי המנחים בישראל.